İLİŞKİ KOÇLUĞU

Osmanlı zamanında birçok kasabada, bilge insanlar vardı. İnsanlar bir sorunla karşılaştıklarında en yakın akrabaları yerine, onlara danışırlardı. O kimseler, genelde kasabanın hekimi veya hocası olan ve sır deposu olarak görülen kimselerdi. Onlar, kendisinden yardım isteyen aileleri ve içinde yaşadıkları toplumu bir arada tutan, gerektiğinde ise zor kararlar almalarına yardımcı olan insanlardı. Saç ve sakallarının beyazlamış olması, onların yoğun yaşam tecrübelerinin, bir ömre birkaç yaşam sığdırmalarının ve bilgeliklerinin bir işareti gibiydi.

Günümüzde ise o bilge insanların boşluğu çok daha bilimsel ve profesyonel metotlarla profesyonel ilişki koçları tarafından doldurulmaktadır.

 

Profesyonel İlişki Koçluğu

 

Bireyin iş ve özel yaşamında iletişim içinde olduğu insanlarla ilişkilerinin istenen ve sürdürülebilir seviyede olması için etik kurallar içerisinde gerçekleştirilen koçluk hizmetidir.Bireyin, ilişkide olduğu kişi ve ilişkisinin önündeki iletişim engellerinin ortaya çıkartılması ve isteniyorsa aksiyon planlarıyla değişim ve dönüşümün önünün açılması, ilişki koçluğunun çalışma alanıdır.

İlişki koçluğu süresince danışanlar, kendi iletişim ve davranış modellerinin farkındalığını kazanır. Kendisi ve ilişkide olduğu insanlar hakkında farklı bakış açıları kazanmak suretiyle o güne kadar fark edilmeyen birçok kör noktayı göreceklerdir.

İlişki koçluğu daha yaygın olarak çiftler arasındaki çatışma ve tartışmaları konu alır. İnsanlar kendi güven çemberleri içinde, o en güvenli alanları olan özel hayatlarında mutlu ve huzurlu bir limanda olmak isterler. Fırtınalarla geçen günün ardından her akşam tamir, bakım ve onarım için geldikleri güvenli limanlarında, bir sonraki sefere kadar huzur bulup enerji dolmak isterler.

Yapılan araştırmalar,

Eşlerin birbirlerini anlamaya çalışması, birbirlerinin kırmızı çizgilerini, değerlerini, önceliklerini ve ilişkiden beklentilerini tam olarak anlayabilmeleri için “aşkın” yeterli olmadığını göstermektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ülkemizde her yıl bir önceki yıla göre evlilik rakamları azalmakta, boşanma oranları ise artış sergilemektedir. 2017 yılında evlilik sayısı 2016 yılına göre % 4.2 azalış sergileyerek ve 569.459 olarak gerçekleşmiştir.Aynı yıl boşanma rakamı ise %1.8 artarak,128.411 rakamına ulaşmıştır.
Boşanma olaylarının %35’inin eşlerin birbirlerini tanıyıp, birlikte yaşamayı öğrendikleri, evlilikten sonraki ilk 5 yılda gerçekleşmesi oldukça dikkat çekicidir.
Yine aynı kurumun verileri, en önemli boşanma nedeni olarak iletişim sorunlarını göstermektedir. Eşlerin akraba ve ailelerinin ilişkiye müdahil olmaları, sorumsuz ve ilgisiz davranma, şiddetli geçimsizlik, eşlerin birbirlerineve diğer aile üyelerine olan saygısız davranışları en önemli boşanma sebepleridir.

Çatışma ve tartışmaların çoğu zaman çiftlerin o güvenli alanlarında ilişkilerini güçlendirici bir etkisi vardır. Bunlar “çorbanın tuzu ve biberi” olarak adlandırılsa da, bazen sadece tuz ve biberden çorba yapıldığı görülür. İlişki koçu, tıpkı usta bir şef gibi, çorbanın tuz, biber ve diğer baharat ayarlarının yapılıp kusursuz kıvama gelmesinde etik kurallar dahilinde devreye giren ve güven duyulan kişidir.