16
Kas

0

Assessment Görüşmelerinde Rol Oyunu: Kriz Yönetimi Senaryosu

Bir üst pozisyona atamalar için yapılan Assessment görüşmelerinde adayların en çok zorlandıkları mülakatlarında,Rol Oyunu ve kriz yönetimi senaryolarıdır.

Assessment görüşmeleri bir yönetici adayının yönetsel yetkinliklerinin ölçümünde kullanılan etkin bir sınavdır. Assessment görüşmeleri kimi zaman pozisyonun önem ve niteliğine göre 1-2 gün sürebilen değerlendirme süreçleridir.Amaç, adayın pozisyon için gerekli olan yetkinliklerini en az sapma oranı ile tespit edip değerlendirmeler yapabilmektir. Ekip yönetimi, zamanın etkin kullanımı, kriz yönetimi, koçluk yetkinlikleri, analitik düşünce yeteneği, ilişki yönetimi konusundaki yeterlilikleri ölçülür.

Assessment görüşmelerindeki rol oyunlarının ciddi bir dayanıklılık testi şeklinde uygulandığı durumlar da vardır.

Bu bölüm, bilgi ve tecrübenin yanı sıra bir yöneticide aranan en önemli niteliklerden olan sorun karşısında sakin kalmayı gerektirir. Ve adaylar bu bölümde, genellikle verdikleri anlık tepkilerin kurbanı olurlar.

Görüşme bir vaka üzerinden gerçekleştirilir. Adaya 1-2 sayfalık bir olay ve görüşme öncesi hazırlık yapması içim de yaklaşık 30 dakikalık süre tanınır. Bu süreler pozisyon ve sınavın içerik ve tekniğine göre değişebilir.

Enkaz Devralan Yönetici

Senaryoda adayımızı bekleyen birbirinden önemli karmaşık sorunlar bulunmaktadır.
• Senaryoya göre şirkette tam bir kriz söz konusudur.
• Yöneticimiz ilgili bölüme yeni atanmış olabilir.
• Birimde o yöneticilik pozisyonu için beklentisi olan personeller bulunmaktadır. Beklentilerinin yönetim tarafından karşılanmadığını, haklarının yendiğini düşünmektedirler.
• Birimde tam bir kaos ortamı hakimdir.
• Ekip üyeleri arasında uzun zamandır devam eden sorunlar söz konusudur.
• Ekip üyelerinin her biri bir diğerini yöneticimize veya üst yönetime defalarca şikayet etmiştir.
• Ekip üyeleri, birimin başarısına inanmamaktadır.
• Piyasada personel maaşları yüksek ve konumuz şirketin de bütçesi kısıtlı olduğundan tüm birim çalışanlarına şirketin ihtiyacı vardır. Her birinin motive edilmesi ve şirkete kazandırılması gerekmektedir.

• Müşteri memnuniyetsizliği en üst seviyededir.
• Şirketin müşterileri ürün ve hizmet kalitesinden hoşnut olmadıklarından şirketimize son bir şans vererek son bir parti sipariş verirler. Bu siparişin çok iyi yönetilmesi gerekmektedir.
• Birimde sürekli çek ve fatura gibi önemli belgeler kaybolmamaktadır. Herkes suçu birbirinin üzerine atmaktadır.
• Faturaların takip edilmemesi vb. operasyonel nedenlerle satıcı ödemeleri gününde yapılmamaktadır. Bu da yıllardır çalışılan satıcı firmaların, konumuz şirkete uygun şartlarda mal satmak istememesine sebep olmaktadır.
• Birimdeki organizasyon ve yönetim zafiyeti konumuz şirketin gelir ve itibar kaybına yol açmaktadır.
• Üst yönetimin gözü yöneticimizin üzerindedir ve yöneticimizin hata yapma lüksü bulunmamaktadır.

Senaryo, 

Pozisyonun gerektirdiği nitelikler, vaka konusu şirketin faaliyet konusu, sınavın içerik ve tekniğine göre değişse de benzer çerçeve içerisindedir.

Ve Başlıyor

Derken içeri oyunculuk kabiliyeti yüksek olan sınav görevlisi girer. Kendisi hoşnut olmayan bir müşteri, sinirli bir amir veya sorunları olan bir ekip üyesini canlandırmaktadır. Gelirken beraberinde önemli bir problem veya krizi de getirmiştir.

Adaydan beklenen ise tüm koçluk yetkinliklerini kullanarak gelen kişiyle profesyonel düzeyde etkin bir görüşme yapması ve yaşanan krizi çözmesidir.

Ve Assessment görüşmesinde rol oyunu mülakatı başlamıştır…

Bu makaleminin 2. bölümüde olacaktır…

No Comments

Reply