KOÇLUK NEDİR?

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) koçluğu bireyler ve kurumların potansiyelini ortaya çıkarmak ve performansını yükseltmek için provoke edici güçlü sorularla ilerleyen, gizliliğe ve güvene dayalı, etik kurallar dahilindeki profesyonel bir ortaklık süreci olarak görür.
Her insan, kendisine özel bir dünyadır ve her insanın soruları ve bu sorularına aradığı cevaplar birbirinden farklıdır. Cevabı sadece o kişinin zihninin derinliklerinde gizli olan soruları için, onunla birlikte ona özel bir yolculuğa çıkan yol arkadaşıdır koç.

Koç, kişiye özel anlamlı amacın belirlenmesi ve kişinin o amaca ulaşmasında ona yol arkadaşlığı yapar. Koçluk sürecinde danışan güçlü yanlarını çok daha net bir şekilde görür. Motivasyonu en üst seviyeye yükselir. Geliştirmesi gereken yerleri ve bunları nasıl geliştirmesi gerektiğinin bilincini kazanır. Koçluk süreciyle birlikte kişi, daha zengin düşünmeye başlayacaktır. Koç, kişinin kendisini daha iyi tanıyıp anlamasına yardımcı olur.
Kişinin istemesi halinde değişim ve dönüşümün kapılarını açar.

Kişinin kendisi ve hayatla ilgili yargı ve varsayımlarına meydan okur. Danışan, amacına giden yolda daha önce görmediği riskleri, kör noktaları fark eder. Koçluk, danışanın amacına ulaşmasının önünde bulunan ve çıkması muhtemel engel ve sorunların bertaraf edildiği bir süreçtir.

Danışanın çevresiyle istenen ölçüde etkili, güçlü ve kaliteli iletişimler kurmasına yardımcı olur.

Danışanın ve onun iletişimde olduğu insanların performansını artırır. Potansiyelin farkındalığını yaratır.

Bir simyacıdır koç. Var olanın daha değerli hale gelmesini sağlayan.

Bir madencidir koç. Saklı olan değerli bir cevheri derinliklerden bulup çıkaran.

Bir sarraftır koç. Değer bilen, o değerli madeni parlatıp işleyen.

Bir uzmandır koç. Değerliyi çok uzaktan görüp tanıyan, değerine değer katan.

Koç, karanlıkta yolunuzu bulmayı sağlayacak o ışığı tutan kişidir.

 

Koçluk Ne Değildir?

 

Hayat seçimlerimiz arasında yaşanan bir süreçtir. Bu süreçte herkes karar verebilir ve herkes kararını değiştirebilir.
Koçluk, insanları çocuk gibi kontrol etme işi değildir.Koç, kişinin kendi özgür kararlarını vermesinde ve bu kararları uygulamasında ona yardımcı olur.
Koç, psikolog değildir. Tanı koymaz, tedavi etmez, tavsiye ve öğüt vermez, genelleme yapmaz.
Koç, danışman değildir, akıl veremez. Kimsenin aklı bir diğerinden üstün değildir. Çünkü her insan bir dünya, her durum kendine özeldir. Kimse sizi, sizden daha iyi tanıyamaz.
Koç, sizin yerinize karar alamaz. Ancak karar süreçlerinizde olası kör noktalar ve riskleri göz önüne koyar. Hayatınızın kitabı, içinde yazılanlarla ve yazılmayanlarla birlikte size aittir.
Koç yargıç değildir, yargılamaz. Danışanın doğasına ve değerlerine saygı gösterir, güven verir.

Koç yargılamaz. Danışanın doğasına ve değerlerine saygı gösterir, güven verir.”

 

NASIL YAPIYORUZ?

 

Günümüz ekonomik sistemi, insanların ihtiyaçlarını sağlayabilmeleri için iş hayatına dahil olmalarını zorunlu kılar. Bu zorunluluğun, insanların doğal yetenekleri ve değerlerine uygun karar vermelerinin üzerinde kısıtlayıcı etkileri vardır.

Yani sonuç olarak:

Şartlar gereği sevmediğiniz bir işte, istemediğiniz şartlarda, değerlerinize uygun olmayan insanlarla birlikte çalışırsınız. Çünkü kendinizin ve sevdiklerinizin yaşamınızı finanse etmeniz gereklidir. Tüm gerçeklikleriniz ve yaşam koşullarınız içerisinde mutlu olmanın yollarını ararsınız. Mutluysanız da nasıl daha mutlu, daha varlıklı olabileceğinizi bilmek istersiniz. Kendinizi gelecekte güvende hissetmek ister, karşılaştığınız sorunların çözüm yollarını araştırırsınız. Başka insanların benzer durumlarda aldığı kararlar, bulduğu çözümler ve çizdiği yollar,sizin gerçeklikleriniz ile uyumlu değildir. Çünkü her insanın şartları, doğası ve hayata bakış açısı farklıdır.Bu nedenle de nasihate ihtiyacınız yoktur.

Ana hedefiniz olan “ihtiyaçlarınızı karşılamak ve mutlu olmak” hedefine giden tüm yollarınızın kapalı olduğunu görebilirsiniz.Umutsuzluk ve öğrenilmiş çaresizlikler etrafınızı bir sis bulutu gibi çepeçevre kuşatmış olabilir. Bir çözüm yolu bulmak ya da her şeyi görmezden gelmekten başka seçeneğiniz olmadığını düşünürsünüz.

Veya yaşamınızda her şey yolunda gitmektedir ve bir sonraki adımı atma, her şeyi daha güzel ve devamlı hale getirme ihtiyacındasınızdır.

Her durumda da mevcutta bulunduğunuz yer A noktasıdır ve B noktasına ulaşmak ihtiyacındasınızdır. Koçluk görüşmesinde –kişiye göre farklı teknikler kullanılarak- öncelikle sizin bulunduğunuz A noktası, tüm detaylarıyla ortaya konulur. İçinde yaşadığınız gerçeklikler, varlığınızı devam ettirdiğiniz şartlar, sizi oraya getiren ve oradan ayrılmaya zorlayan koşullar tüm detaylarıyla incelenir. Bu şartlar sayesinde mi A noktasındasınız, yoksa bu şartlara rağmen mi?

Ardından B noktası ve ona giden yollar incelenir. Bu süreçte, daha önce farkına varmadığınız alternatif yollar üretilebileceği gibi, varılmak istenen başka bir B noktası da belirebilir.

Hatta B noktasının yanında, sizin gerçekte istediğiniz ve ihtiyacınız olan bambaşka bir C noktası da ortaya çıkabilir.

 

Sürecin 4 çalışma alanı vardır.

 

Bunlar,sizin duygularınız, düşünceleriniz, davranışlarınız ve dış şartların nasıl değiştirilebileceğidir. Süreç boyunca kullanılan koçluk teknikleri, sizin yaratıcı, realist ve çözüm odaklı düşünmenizi sağlar. Bu yönüyle B noktasına giden yolda düşüncelerinizi gözden geçirip yeniden düzenlersiniz.

B noktası ile aranızda engel teşkileden kendiniz ve hayatla ilgili yanlış ve hatalı düşüncelerinizin farkına varır ve bunlarla yüzleşirsiniz.Bunların size, amacınıza ve yaşam kalitenize hizmet edip etmediği, gerçeği ne derece yansıttığını sorgular, gerekli görürseniz değiştirirsiniz.

Duygularınız düzene girer,yönetilebilir şekle gelir. Kaygı, endişe ve korkularınızı anlamlandırır ve terk edersiniz. Olumsuz duygularınız azalır, olumlu duygularınız artar.

Duygu ve düşüncelerinizin yapısındaki bu değişim ise davranışlarına doğrudan yansıyacaktır. Karar verme, harekete geçme,doğru adımı atma, değişim sürecini başlatma ya da başlatmama…

İç dünyanızda yeniden bir yapılanma olur. Gerçeğe dayalı olumlu düşünceler belirir. Kendini yaşamınızın sorumluluğunu alır ve gerçek potansiyelinizin farkındalığına varırsınız.

Dış şartların sizin hedeflediğiniz amaç doğrultusunda değişip şekillendiğine şahit olursunuz. Ne istediğini bilene,dünyanın bile kenara çekilip yol verdiğini görürsünüz.

Koçluk almak size ne mi kazandırır? İş hayatınız da üst üste zaferler kazanıp istediğiniz noktada olmanızın, istediğiniz bir hayat yaşamanızın, ihtiyaçlarınızı karşıladığınız ve mutlu olduğunuz bir yaşam sürmenizin toplam getirisini nasıl hesaplayabilirsiniz?

Ya hiç şöyle düşündünüz mü? Tarih sahnesindeki en başarılı isimlerden Fatih Sultan Mehmet’in dahi, bir koçu vardı. Günümüzde etkili ve başarılı çoğu insanın olduğu gibi…

Kariyer Koçluğu

Yönetici Koçluğu

İlişki Koçluğu