KARİYER KOÇLUĞU

Ne istediğini bilene, dünya bile kenara çekilip yol verir.

 

Eğer bir şeyi çok istiyorsanız, onu elde edebilirsiniz. Bunun için sadece istemeniz ve kendinizi istediğiniz şeye giden o yoldan çekmeniz, isteğiniz ile aranızda engel teşkil etmemeniz yeterlidir.

Çoğumuz geriye dönüp baktığımızda, kendimizle ilgili bir karar anında, tercihimizi farklı bir yönde kullansaydık, bambaşka bir hayat yaşamış olabileceğimizi düşünürüz. Hayatımızın en önemli kararlarını verirken kendimizi ne kadar tanıyoruz?

2016 yılında SteelcaseWorkplace şirketi tarafından dünya çapında yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de insanların %88’i iş yerlerinden memnun değildir.Son dönemde yapılan bir başka araştırmaya göre ise ülkemizde işini sevmeyenlerin oranı % 72’dir.
18.04.2018 tarihli bir habere göre, çalışan bağlılığını geliştirme konusunda dünya çapında hizmet veren Engage&Grow tarafından yapılan bir araştırma, Türkiye’de çalışanların sadece yüzde 7’sinin işini sevdiğini ortaya koymuştur. Son dönemlerde farklı zamanlarda farklı kurumlar tarafından yapılan bu araştırma sonuçlarının üzerinde düşünülmelidir.
İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda kariyer grafiğinin her an olumlu veya olumsuz değişme potansiyeli söz konusudur.

Yoğun rekabet ortamı içerisinde faaliyet gösteren bireyin, kariyer seçimi konusunda hassas bir yaklaşım göstermesi ve belirlediği hedefe ulaşmak için en doğru stratejik planı hazırlaması gerekir. Kariyer koçu ise bu tercihler ve hedefe ulaşma yolunda bireye profesyonel destek sağlar.Danışan, koçuyla birlikte çıktığı bu yolculukta kendisini tanır.Net olarak ne istediğini, ona ulaşmak için neler yapabileceğini bilir.
Daha önce hiç fark etmediği harika yanlarını ve gelişime açık alanlarını keşfeder.
İçindeki liderlik potansiyeli uyanır.Kendi öneminin, değerinin ve toplumda yarattığı faydanın farkındalığı, yolculuk sürecinde en büyük motivasyon kaynağıdır.
İstediği noktaya ulaşabilmek için koçuyla birlikte hazırladığı aksiyon planı üzerinden adım adım yürürken kendine olan güveni artar.Danışan, kendisi için anlam ifade eden amacına emin adımlarla yürürken karşına çıkması muhtemel engeller karşısında irade kazanır. Amacına olan bağlılığı, kararlılığı ve iradesini ortaya koyacak gücü kendisinde bulur.
Kartacalı komutan Hannibal’in dediği gibi “Ya bir yol buluruz, ya da bir yol açarız” noktasına götüren de işte o iradedir.