YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Yönetici, insanların ve şirketlerin kaderini belirleyen kararları veren kişidir. En zorlu fırtınaların içinde, ekibine liderlik eden, tüm gözlerin üzerinde olduğu geminin dümenindeki bilge adamdır o. Var olmakla yok olmak arasındaki ince kırmızı çizgide geminin ve tayfanın kaderini elinde tutar. Bilgi ve tecrübesinden şüphe olunmayan, tüm soruların cevabını bilenbir kaptandır.

Çetin şartlar altında seyir halindeyken bir yandan da yönetimi altındakiler, liderleri tarafından anlaşıldıklarını görmek isterler.Liderin iletişim içinde olduğu tüm o insanların önceliği, anlamaktan çok anlaşılmak üzerinedir. Önceliklerinin, özel olduklarının, potansiyellerinin ve beklentilerinin net olarak anlaşıldığından emin olmak ve geminin rotasının güvende olduğunu da bilmek isterler.

Ve bütün bunlar beraberinde,lidere mutlak yalnızlığı da gerektirir.

 

Yönetici Koçu Liderin Güvenli Limanıdır, Sırdaşıdır, Pusulasıdır

 

Ağır yetki ve sorumluluklar nedeniyle üzerinde oluşan baskı, kendi iç dünyasındaki çatışmalar, şüpheler, korkular ve yargıları yüksek sesledile getirebileceği bir sırdaş ister.

Bu sırdaş, onun iç sesinin yankılarını bulacağı ve gerektiğinde ona yanlışlarını gösterebilecek, güvenilir biri olmalıdır.

Gerektiğinde kör karanlık içinde kayalıkları fark etmesini sağlayacak bir deniz feneri veya yönünü teyit ettiği güvenilir bir pusula olmalıdır.

Gerektiğinde de, tüm o fırtınalı seferler boyunca ihtiyacını hissettiği o güvenli liman. Yönetici koçu ona bakım, onarım göreceği,gerektiğinde kendi iç dünyasındaki terazilerin balans ayarını yapacağı, özlemini duyduğu huzur ve güven dolu o limanı sağlayan kişidir.

Yönetici o limanda,içindeki daha büyük liderlik potansiyelini ortaya çıkartır, performansını daha da artırır, verdiği ve vereceği kader değiştiren kararlar hakkında değerlendirme yapma imkanı bulur. Yönetici koçu ise onun bu durumunu tam olarak anlayan, onunla birlikte bu süreci yaşayan ve üzerindeki yoğun baskı altında göremediklerini ona gösteren yol arkadaşıdır.

Profesyonel Yönetici Koçu, liderin kendisi ve hayatla ilgili önceden kabullendiği yargı ve varsayımlara meydan okur. Lider, amacına giden yolda daha önce görmediği riskleri, kör noktaları fark eder. Yönetici koçluğu süreci boyunca, iş ve özel hayatında karşılaşılması muhtemel engel ve sorunlar, henüz ortaya çıkmadan bertaraf edilir.

Lider, koçu ile çıktığı bu yolculukta güçlü ve geliştirilmesi gereken yanlarını tanır. Potansiyelini keşfeder.

Kör noktaları, olası riskleri ve onların çözüm yollarını detaylarıyla fark eder.Yol boyunca gerekli olan donanımları kazanır.Motivasyonu, kendine olan güveni ve performansı artar.

Böylece, amirlerinin kendisi hakkındaki algısında olumlu bir değişim yaşanır. İçinde çalıştığı kurumun ondan memnuniyeti artar.Ekip arkadaşlarıyla olan iletişimi gelişir.

Ekip uyumu ve çalışan motivasyonunu yükselir.

Yöneticinin potansiyeli açığa çıkıp, performansı yükseldikçe sorumlusu olduğu birimlerin verimliliği artar.Müşteri memnuniyeti gözle görülür şekilde yükselir.Kurum kültürü istenen şekilde şekillenir, kuruma duyulan itibar ve güven yükselir.Geminin hedefine ulaştığı bu güvenli yolculuk,kurum ve yönetici açısından her yönüyle tam bir “kazan kazan” sürecidir.